Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme „TAPAS d.o.o. ZENICA“,

Prihvaća se ponuda tvrtke „TAPAS d.o.o. ZENICA“,  sa PDV-om, za nabavu usluga: Najam opreme pagoda i stolova za potrebe Gradske uprave Čapljina, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban Ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA „TAPAS d.o.o. ZENICA“

Back to top
Skip to content