Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vatrogasna protupožarna postrojba Čapljina

Profesionalna vatrogasna postrojbe općine Čapljina osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu.
Osnivač vatrogasne postrojbe je općinsko vjeće općine Čapljina i kao takva ona je jedinica lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svojem području.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji pored općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu.

Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalan i djelotvoran rad vatrogasne postrojbe u cilju ostvarivanja zaštite prava građana, bez obzira čija je imovina odnosno ljudski život ugrožen.

Na temelju procjene ugroženosti od požara općine Čapljina, izrađen je i Plan zaštite od požara za općinu koji definira potrebno ustrojstvo Profesionalne vatrogasne postrojbe za osiguranje 24-satnog dežurstva ( 4 smjene ) i učinkovito djelovanje. Taj plan definira potrebu za 25 profesionalnih vatrogasaca. Vatrogasna postrojba danas ima 22 zaposlenika.

Dijelatnost profesionalne protupožarne postrojbe Čapljina, je djelatnost zaštita od požara, a sadržana je u osnovnim zadaćama kao što su:

– spašavanje ljudskih života i imovine,
– gašenje požara,
– pružanje pomoći i
– druge nezgode kao i elementarnih nepogoda i katastrofa.

Back to top
Skip to content