Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prostorni plan grada Čapljina

Prostorni plan grada Čapljina

 

Prostorni plan grada Čapljina – Tekstualni dio

Naslovnica Knjiga C PLAN – 01 – Izvod iz plana višeg reda

PLAN – 02 – Sintezni prikaz postojećeg stanja

PLAN – 03 – Namjena i korištenje prostora

PLAN – 04 – Sistem naseljenih mjesta

PLAN – 05 – Društvena infrastruktura

PLAN – 06 – Prometna infrastruktura

PLAN – 07 – Vode, vodene površine i vodno gospodarstvo

PLAN – 08 – Komunalna infrastruktura

PLAN – 09 – Elektroenergetska i telekomunikacijska infastruktura

PLAN – 10 – Uvjeti korištenja i zaštite prostora

PLAN – 11 – Sintezni prikaz korištenja prostora

PLAN – 11 – Sintezni prikaz korištenja prostora22

PLAN – 11 – Sintezni prikaz korištenja prostora33

Back to top
Skip to content