Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Neretva

Neretva, hercegovačka žila kucavica, izvire ispod planine Jabuke, na nadmorskoj visini od 1000 metara. Do Jadranskog mora u koje uvire, prelazi put dug 225 kilometara. Na tom putu, kroz mnoge klisure, to je jedina hercegovačka rijeka koja cijelim svojim tijekom teče površinski, bez poniranja.

Rijeka Neretva ulijeva se u Jadransko more ispod Metkovića, tvoreći deltu, široku 10 kilometara. Zanimljivo je da je nekada Neretva bila plovna sve do Žitomislića.

U Neretvu se ulijeva veći broj pritoka, od kojih treba spomenuti četiri najveće: desne, Ramu i Trebižat i lijeve, Bunu i Bregavu.

Život hercegovačkog čovjeka ne bi bio moguć bez ove «velike» rijeke. S njezinih obala je pio; njezinom vodom natapao žednu hercegovačku zemlju, a njezinom snagom dobiva i električnu energiju.

Brojni su neretvanski mostovi koji spajaju lijevu i desnu obalu Neretve. U čapljinskoj općini čak su tri: stari željeznički most, Most Dr. Franje Tuđmana i most kod Tersane.

Back to top
Skip to content