Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme GAMS d.o.o. Zenica

Odluka o prihvaćanju ponude firme GAMS d.o.o. Zenica  za nabavu usluga: Najam pozornice sa krovištem za potrebe Grada Čapljine u vrijeme održavanja Adventa, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA Gams

Back to top
Skip to content