Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG za nabavu roba: Sitni inventar za potrebe  civilne zaštite,broj GN:358/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content