Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke PROMEX“ d.o.o. Čapljina sa PDV-om, za nabavu roba: Nabava i sukcesivna isporuka potrošnih sredstava za čistoću, broj GN:323/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content