Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „ELGRA-KOP“ d.o.o. Ljubuški  za nabavu usluga: Izrada Glavnog projekta za pripadajući parter na parceli k.č.4275/28 KO Čapljina uz objekt Zgrada 4 na parceli k.č.2675/25 KO Čapljina , te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA 

Back to top
Skip to content