Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda iz Aneksa II. dio B. Zakona o javnim nabavkama  BiH, za usluge: Tehnička i fizička zaštita  ljudi i   imovine u vlasništvu grada Čapljina.

Poziv za dostavu ponuda

Back to top
Skip to content