Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Odluka o prihvaćanju ponude tvrtke „Mm-kamen“ d.o.o. Mostar  za nabavu usluga: Nadzor na izvođenju radova „Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnja nove fekalne stanice“, broj GN:145/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

mm kamen

Back to top
Skip to content