Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „ASA OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, za nabavu usluga: Usluge obveznog  osiguranja vozila od autoodgovornosti, zeleni karton, kasko i dopunsko osiguranje posade, broj GN:55/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka asa

Back to top
Skip to content