Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o neprihvaćanju ponude

Ponuda ponuđača „PEJKOM“D.O.O. BEOGRAD, br:111/2021 od 16. kolovoza 2021. godine za nabavu radova: Sanacija terena sa umjetnom travom za mali nogomet u Balon dvorani, broj: 35/21, proglašava se neprihvatljivom.

Odluka o neprihvacanju ponude

Back to top
Skip to content