Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Čapljina nastavlja sa aktivnostima na očuvanju okoliša – postavljeno 9 zelenih otoka

Čapljina je oduvijek imala epitet uređenog grada sa širokim ulicama i uređenim zelenim površinama. Želeći pridonijeti urednosti i čistoći grada te zadržati titulu Cvijeta Hercegovine, općina Čapljina je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH uredila i opremila 9 zelenih otoka sa po tri kontejnera za razvrstavanje otpada.

Osim kontejnera za razvrstavanje, osigurane su i plastične korpe za OŠ Vladimira Pavlovića Čapljina, OŠ Lipanjske zore Višići te Dječji vrtić Čapljina(Čapljina i Višići) i Vrtić Cvitak kako bi se stvorili preduvjeti da se polaznici ovih ustanova od malena educiraju i stječu naviku odvajanja otpada, a sve u cilju zaštite životne sredine i očuvanja okoliša.

Razdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje vrijednih sirovina i ujedno se smanjuje količina otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištu čime se pomaže u rješavanju problema zaštite okoliša.

Cilj ovog projekta je smanjenje količine otpada i razvrstavanje istog na mjestu nastanka te korištenje otpada kojeg je moguće reciklirati. Selektivnim sakupljanjem otpada na zelenim otocima želi se ojačati društvena svijest o odgovornom zbrinjavanju otpada na ekološki najkorisniji i najprihvatljiviji način te potaknuti građane da razmišljaju ekološki i doprinose sporijem trošenju prirodnih resursa.Papir i karton čine više od 20 % kućnog otpada. Moguće ih je više puta reciklirati čime se štedi voda, energija i drvna sirovina. Plastična ambalaža čini drugih 20 % kućnog otpada i kroz reciklažu iste štedimo naftu i vrijedne prirodne metale.

Lokacije zelenih otoka:

1. Ulica Gojka Šuška (sjeverno od Betanije)
2. Ulica fra Didaka Buntića
3. Metkovačka ulica
4. Jugozapadno od tržnice
5. Ulica Petra Krešimira IV
6. Ulica Mate Bobana (novi parking)
7. Naselje Vile
8. Naselje Gradina
9. Ulica Gojka Šuška

Zahvaljujemo se ČA portalu i gospodinu Marinku Dalmatinu na ustupljenim fotografijama grada koje krase plakate na zelenim otocima. Posebno ističemo sve naše čapljinke i čapljince koji ponosno čuvaju naš Cvijet Hercegovine i odgovorno pristupaju odlaganju otpada. Molimo građane da i dalje budu odgovorni te da uz spremnike na zelenim otocima ne odlažu glomazni otpad, građevinski otpad, sanitarije, kartonske kutije, zeleni otpad, električni i elektronički otpad kao niti ostali otpad koji nije predviđeno prikupljati na zelenim otocima.

Back to top