Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Deseta sjednica Gradskog vijeća grada Čapljine održana je danas s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici (zgrada MUP-a) u Čapljini.

Na dnevnom redu našle su se sljedeće točke:

 1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice GVČ,
 2. Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Grada Čapljina u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine,
 3. Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Grada Čapljine u razdoblju od 01.01. do 30.09.2022. godine,
 4. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju,
 5. Izmjene i dopune proračuna Grada Čapljina za 2022.godinu
 6. Prijedlog odluke o provođenju Regulacijskog plana stambeno- poslovne zone „DUHANSKA“,
 7. Prijedlog odluke o provođenju Regulacijskog plana „ADA-BAD I“
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacijskog plana „ADA-BAD II“
 9. Prijedlog odluke o provođenju Regulacijskog plana „ADA-BAD I“ (prilog cd),
 10. Prijedlog odluke o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost na području Grada Čapljina kao i neradnoj nedjelji,
 11. Prijedlog odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Čapljina,
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa,
 13. Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Čapljine,
 14. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o načinu izbora članova organa mjesnih zajednica na području općine Čapljina,
 15. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za prodaju zemljišta državnog vlasništva u K.O. Zvirovići,
 16. Izvješće o provedenom postupku izbora članova tijela upravljanja subjekata kojima je Grad Čapljina osnivač (imenovanja i razrješenja),
 17. Suglasnost za imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Čapljina,
 18. Verifikacija izbora u mjesnoj zajednici Klepci,
 19. Statut Dječjeg vrtića Čapljina- davanje suglasnosti,
 20. Odluka o cijenama smještaja korisnika usluga Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“ – davanje suglasnosti,
 21. Odluka o dopuni Pravilnika o radu sa unutarnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“ –davanje suglasnosti,
 22. Prijedlozi za reguliranje ranije izvršenih dodjela građevinskog zemljišta.

Sve točke dnevnog reda su usvojene većinom glasova.

Back to top
Skip to content