Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Danas, s početkom u 10:00 sati u Gradskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Čapljina.

Većinom glasova Gradskog vijećnika usvojene su sljedeće točke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Čapljina,
2. Prijedlog Statuta Grada Čapljina,
3. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čapljina u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine,
4. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čapljina u razdoblju od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine,
5. Prijedlog Proračuna Grada Čapljina za 2020. godinu,
6. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Grada Čapljina za 2020. godinu,
7. Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje i zakupa nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina,
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacija i načina postavljanja reklamnih panoa i/ili displeja na području grada Čapljina,
9. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora u slučajevima kada za to nije nadležno Gradsko tijelo za prostorno uređenje,
10. Izvješće Povjerenstva za izbor članova tijela upravljanja ( Nadzorni odbor JP „Radiopostaja Čapljina“, Upravno vijeće Ustanove za kulturu „Knjižnica i kino Čapljina“ , Školski odbor O.Š. Čapljina)- izbor i imenovanje članova tijela upravljanja,
11. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Srednje škole Čapljina,
12. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Pavlovića Čapljina,
13. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići,
14. Prijedlog za reguliranje ranije izvršenih dodjela građevinskog zemljišta.

 

Back to top
Skip to content