Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Željko Soko

Služba gospodarstva

Rođena 29. srpnja 1972. u Čapljini.
Diplomirao 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Mostaru.
Oženjen, otac dvoje djece.
Nastanjen u Čapljini.

Služba se brine o slijedećem:

  • obavlja poslove iz djelokruga Grada koji se odnose na industriju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, komunalno   gospodarstvo, obrt, promet i druge poslove iz oblasti gospodarstva,
  • prati stanje u oblasti poduzetništva i predlaže mjere za unapređenje stanja,
  • prati procese restrukturiranja na području Grada i ukazuje na to,
  • analizira tekuće gospodarske aktivnosti na temelju upravnog i inspekcijskog nadzora u pojedinim oblastima,
  • vrši inspekcijski nadzor unutar navedenih oblasti čije stanje prati, sukladno ovlastima koje u tom dijelu ima Grad,
  • posreduje kod gospodarskih subjekata na području Grada u cilju unapređenja gospodarskih aktivnosti,
  • vrši i druge poslove koje, na temelju zakona, odredi Gradonačelnik Grada.
Back to top
Skip to content