Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Petar Krndelj

Služba civilne zaštite

Rođen 08. 06. 1960. godine u Metkoviću – RH,
Stručna sprema: VSS – Fakultet političkih znanosti 1979/1984 god.
Oženjen, otac petero djece, nastanjen u Čeljevu.

Služba se brine o slijedećem:

  • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Grada,
  • organizira funkcioniranje vatrogastva i nadzire njegov rad,
  • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća,
  • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
  • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
  • prati stanje u navedenoj oblasti i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite na području Grada,
  • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite,
  • obavlja popunu ljudstvom stožera civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite,
  • priprema nacrte propisa iz navedene oblasti za potrebe Stožera civilne zaštite, Gradonačelnika Grada i Gradsko vijeće, vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja sukladno ovlastima danim zakonima i Gradonačelnika.

U sastavu službe civilne zaštite djeluju i

  • Operativni centar civilne zaštite koji neprekidno, 0-24h, kako vikendom tako i praznicima.
  • Profesionalna vatrogasna postrojba Čapljina

 

Smještena u Ulici Mate Bobana bb,
Telefoni: 121 / 123 , 036/805-087
Tel/fax: 036/807-076

Zapovjednik PP-a: Mate Jurković

Back to top