Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ivan Merdžan

Služba poljoprivrede i zaštite okoliša

Rođen 02.11.1957 godine u Čapljini.
Gimnaziju je završio u Čapljini  a poljoprivredni  fakultet   1982 godine završava  u Sarajevu.
Obnašao je dužnosti rukovoditelja  proizvodnje u poduzeću  „ proizvodnja cvijeća i ukrasnog  bilja“ Mostar P.J. Čapljina, direktora „ Staklenici“ d.d. Čapljina, direktora J.K.P.Čapljina.
Od studenog 2008 obnaša dužnost pomoćnika načelnika za poljoprivredu i zaštitu okoliša.
Nastanjen je u Gnjilištima.
Otac 3 djece.

Služba se brine o slijedećem:
–    prati i primjenjuje propise iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i zaštite okoliša,
–    koordinira rad zadruga i poljoprivrednih gazdinstava na području Grada,
–    promovira i provodi aktivnosti na unapređenju poljoprivrede na području Grada,
–    poduzima aktivnosti na unapređenju zaštite okoliša,
–    kontaktira i surađuje sa svim subjektima koji u svojim programima rada imaju za cilj zaštitu okoliša,
–    provodi aktivnosti na iznalaženju odgovarajućih prostora za odlagališta otpada,
–    vrši inspekcijski nadzor unutar navedenih oblasti čije stanje prati, sukladno ovlastima koje u tom dijelu ima Grada,
–    priprema izvješća, informacije i analize u svezi s navedenim oblastima,
–    priprema plan zaštite okoliša na području Grada,
–    vrši i druge poslove koje odredi Gradonačelnik Grada, a odnose se na oblasti u kojima vrši nadzor.

Back to top
Skip to content