Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dr. Smiljan Vidić

Gradonačelnik grada Čapljina

Dr. Smiljan Vidić rođen je 21. listopada 1963. godine u Čapljini, gdje je završio klasičnu gimnaziju. Nakon srednje škole upisuje se na Medicinski fakultet u Sarajevu gdje je i diplomirao 1990. godine odličnim uspjehom.

Pripravnički staž odrađuje u Mostaru i zapošljava se u Domu Zdravlja Čapljina. Aktivno sudjeluje u pripremi obrane našeg grada od agresora, a po početku aktivnih ratnih djelovanja sudjeluje u obrani kao liječnik Prve bojne Prve brigade HVO-a u čijem sastavu ostaje sve do kraja rata.

Počinje raditi u Kliničkoj bolnici Mostar 1995. godine, iste godine odlazi na specijalizaciju u Zagreb koju završava 1998. godine.

Kao specijalist interne medicine radi u Klinici za unutarnje bolesti KB Mostar, usporedno sa stručnim usavršavanjem nastavlja znanstveno usavršavanje, postdiplomski studij, magisterij, te sudjeluje na brojnim europskim i svjetskim kongresima i seminarima.

Dr. Smiljan Vidić funkciju gradonačelnika grada Čapljina obnaša od lokalnih izbora 2008. godine.

Za svoj rad dobio je mnoga priznanja, posebno istiknuta priznanja su od Europskog pokreta u BiH gdje je 2015. godine dobio priznanje za Najboljeg menadžera načelnika u F BiH, a 2016. godine je proglašen Europskim načelnikom u BiH.

Back to top
Skip to content