Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anita Perić

Javna pravobraniteljica

Javno pravobraniteljstvo ima slijedeće zadaće:

  • Zastupa u svim sudskim i upravnim predmetima jedinicama lokalne samouprave – Grad, gradska tijela i druga tijela koja se financiraju iz gradskog Proračuna ili u odnosu na njih obavlja osnivačka prava,
  • daje pravna mišljenja tijelima koja po zakonu zastupa o svim pitanjima vezana za rješavanje imovinsko-pravnih poslova i zaključivanje ugovora imovinsko-pravne prirode,
  • sudjeluje u postupku prilikom dodjele građevinskog zemljišta fizickim i pravnim osobama sukladno Zakonu o građevinskom zemljištu.
Back to top
Skip to content