Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SLUŽBA ZA PRAVA BRANITELJA I SOCIJALNU SKRB

Služba obavlja upravne poslove iz oblasti zaštite prava branitelja i invalida i socijalne skrbi u okviru prava i dužnosti Općine.
U navedenim oblastima služba vrši sljedeće poslove:

  • Vrši upravno rješavanje u prvom stupnju o pravima branitelja
  • Prati i primjenjuje propise iz oblasti i zaštite prava stradalnika u ratu i socijalne skrbi,
  • Surađuje s udruženjima stradalnika u ratu, izbjeglih i prognanih kao i povratnika,
  • Vrši poslove za potrebe izbjeglih, raseljenih osoba, kao i povratnika (vođenje evidencija i dr.),
  • Koordinira u poslovima obnove i izgradnje objekata za povratnike, izbjegle i raseljene osobe,
  • Priprema izvješće, informacije i analize u svezi s navedenim oblastima,
  • Vrši upravni nadzor nad ustanovama iz oblasti socijalne skrbi čiji je osnivač Općina,
  • Izrađuje nacrt odluka i drugih općih akata iz navedenih oblasti za potrebe Općinskog vijeća i Načelnika Općine,
  • Izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju,
  • Vrši i druge poslove koji odredi Načelnik općine, a odnose se na oblasti u kojima vrši nadzor.
Back to top
Skip to content