Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude; Izrada glavnog projekta za parter

Prihvaća se ponuda tvrtke ”ELGRA-KOP” d.o.o. Ljubuški za nabavu usluga: Izrada Glavnog projekta za pripadajući parter uz objekte Zgrada 6 (Lamela A;B;C).

ODLUKA ELGRA-KOP

Back to top
Skip to content