Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste

„Na temelju Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24, od 3.5.2024. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Čapljina raspisuje Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa. Prijava se podnosi popunjavanjem prijavnog obrasca (obrazac SG-3). Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči Grada Čapljine, na mrežnoj stranici Grada Čapljine i lokalnim medijima.

2-24 Javni-oglas-rezervni-popis-2024

Prijava_SG_3_Obrazac-1-24

Back to top
Skip to content