Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude: Usluge osiguranja  imovine objekta“ Balon dvorane“

Odluka o prihvaćanju ponude tvrtke CROATIA OSIGURANJE“ d.d. Mostar  za nabavu usluga: Usluge osiguranja  imovine objekta“ Balon dvorane“ u ulici Mate Bobana u Čapljini, broj GN:101/24, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka osiguranje objekta

Back to top
Skip to content