Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude za kolektivno osiguranje

Prihvaća se ponuda tvrtke „ASA CENTRAL OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo za nabavu usluga: Kolektivno (kombinirano) osiguranje djelatnika grada Čapljina, broj GN:59/24, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka 

Back to top
Skip to content