Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme CAJA PROM D.O.O.

Prihvaća se ponuda tvrtke CAJA PROM D.O.O. za nabavu usluga: Ostale usluge za potrebe Gradske uprave Čapljina, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA CAJA PROM D.O.O.

Back to top
Skip to content