Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme Agencija “DELTA SECURITY“

Prihvaća se ponuda tvrtke Agencija “DELTA SECURITY“ d.o.o. Čitluk za nabavu usluga: Ostale javne, društvene i lične usluge broj GN:22/24, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA Agencija “DELTA SECURITY“

Back to top
Skip to content