Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka i obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Arhi plus d.o.o. Mostar

Odluka i obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge: Izrada projektno- tehničke dokumentacije za konzervaciju, rekonstrukciju i revitalizaciju kompleksa Gavrankapetanovića kule i okolnih bedema u Počitelju, broj GN: 453/23, odabrana je ponuda tvrtke- Arhi plus d.o.o. Mostar, kojoj pripada zbrojno 100,00 bodova.

ODLUKA I OBAVIJEST Arhi plus

 

Back to top
Skip to content