Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme „DUGA DESING“

Prihvaća se ponuda Građevinsko-zanatske radnje „DUGA DESING“  za nabavu radova: Soboslikarski radovi za potrebe gradske uprave Čapljina, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban Ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA DUGA DESING

Back to top
Skip to content