Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme VALIR d.o.o. MOSTAR

Prihvaća se ponuda firme VALIR d.o.o. MOSTAR  za nabavu roba: Nabava vatrogasne opreme za potrebe civilne zaštite grada Čapljina, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA VALIR d.o.o. MOSTAR

Back to top
Skip to content