Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme „HIPEX“ d.o.o. Čapljina

Prihvaća se ponuda firme „HIPEX“ d.o.o. Čapljina   za nabavu roba: Nabava, ugradnja i servis klima uređaja za potrebe Gradske uprave Čapljina- faza II, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA Hipex

Back to top
Skip to content