Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme KUKA d.o.o. Ljubuški

Prihvaća se ponuda firme KUKA d.o.o. Ljubuški za nabavu robe: Nabavka, isporuka i montaža jarbola i zastava za potrebe grada Čapljine, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka KUKA d.o.o.

Back to top
Skip to content