Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usvojen prostorni plan grada Čapljine

Na 17. sjednici Gradskog vijeća grada Čapljine koja je danas održana usvojen je prostorni plan i Odluka o provođenju prostornog plana grada Čapljine.

Prostorni plan usvojen je sa 16 glasova ZA i 7 suzdržanih s napomenom da su dva vijećnika bila odsutna.

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom, i izdaje se na razdoblje od 10 godina.

Prostorni plan sadržava obrazloženje polazišta za izradu plana, ciljeva prostornoga razvoja i plana prostornoga uređenja te odredbe za provođenje plana kao i tematske karte i grafičke priloge na kojima se prikazuju stanje i planirani zahvati u prostoru.

Back to top
Skip to content