Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća grada Čapljine održana je u srijedu, 18.10.2023. god. s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici (zgrada MUP-a) u Čapljini.
Na dnevnom redu našle su se sljedeće točke:

1. Izvod iz zapisnika sa 16.sjednice GV,
2. Izmjene i dopune proračuna Grada Čapljina za 2023.godinu,
3. Odluka o usvajanju prostornog plana Grada Čapljina (prilog CD Prostornog plana),
4. Odluka o provođenju prostornog plana Grada Čapljina (Odluka na CD-u),
5. Odluka o uspostavljanju i održavanju suradnje s gradom Vukovar u RH
6. Odluka o usvajanju plana parcelizacije zone S1-22 Gnjilišta (k.č. br. 887/1 dio,K.O. Klepci),
7. Odluka o usvajanju plana parcelizacije zone S1-1 (k.č. br. 1919/125, 1919/136 i 1919/62 K.O. Trebižat i k.č. 1286/41 i 1286/30 K.O. Dretelj),
8. Odluka o usvajanju plana parcelizacije zone S1-19 (k.č. br. 958/2,dio k.č. br.958/1 K.O. Doljani,dio k.č. br.1573/1 i 1575 K.O. Dračevo i k.č. br. 13 K.O. Donje Hrasno 2),
9. Odluka o usvajanju plana parcelizacije zone S1-7 u KO.O. Stanojevići (k.č. br.727,728 i 729 K.O. Stanojevići),
10. Odluka o usvajanju plana parcelizacije zone G1 u K.O. Gabela (k.č. br.877/8 K.O. Gabela),
11. Odluka o usvajanju plana parcelizacije zone S1-15 u K.O. Tasovčići (dio k.č. br. 3592/1 K.O. Tasovčići),
12. Odluka o usvajanju plana parcelizacije zone S1-18 i K.O. Gorica (k.č. br. 429/27 i dio k.č. br. 429/1 K.O. Gorica),
13. Odluka o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina
14. Prijedlog da GV regulira ranije izvršene dodjele lokacija.

 

Sve točke dnevnog reda su usvojene većinom glasova.

Back to top
Skip to content