Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o izlaganju na uvid i javnoj raspravi o nacrtu izmjena i dopuna Regulacijskog plana „ADA-BAD 3“

Obavještavaju se građani, udruge građana, javna poduzeća i ustanove, pravne i fizičke osobe, političke organizacije i svi drugi zainteresirani subjekti da su izmjene i dopune Regulacijskog plan
„ADA-BAD 3“, u formi Nacrta urađene od strane Nositelja izrade tvrtke „ECO-PLAN“ d. o. o. Mostar.

Isti Nacrt izmjena i dopuna gore navedenog Plana (grafički i tekstualni dio) bit će javno izložen svakog radnog dana na oglasnoj ploči Grada Čapljina u vremenu od 10. 10. 2023. godine do 19. 10. 2023. godine.

Sve sugestije i prijedloge sa obrazloženjem, zainteresirani subjekt uz naznaku svoje točne adrese, na Nacrt izmjena i dopuna ovog Plana, mogu predati svakim radnim danom na protokol Grada-Šalter sala.

Javna prezentacija i rasprava bit će održana dana 17. 10. 2023. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati u Sali Gradskog vijeća Čapljina (zgrada MUP-a) u Čapljina, ulica Gojka Šuška.

Zapisnik sa Javne rasprave

Back to top
Skip to content