Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: Izrada, dostava i ugradnja pločica sa nazivima mjesta, ulica i kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području grada Čapljine-treća faza, broj GN: 402/23 (okvirni sporazum), odabrana je ponuda tvrtke – Grupa ponuditelja: “GEOMETRIKA„ d.o.o. Grude i „PISMORAD„ d.o.o. Sveta Nedjelja, kojoj pripada zbrojno 100,00 bodova.

Odluka

Back to top
Skip to content