Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude firme Masters Media d.o.o

Prihvaća se ponuda firme Masters Media d.o.o. za nabavu usluga: Najam bine, razglasne tehnike sa radom tehničara i pomoćnog osoblja, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA Masters Media d.o.o

 

Back to top
Skip to content