Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke/obrta „KESTEN JE PRAVI“ vl. Zoran Kožul, u iznosu od 5.600,00 KM (slovima: pettisućašesto), bez PDV-a, za nabavu roba: Nabava i isporuka drva za ogrjev (iscjepana) za potrebe osnovnih škola čiji je osnivač grad Čapljina,broj GN:423/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content