Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka i obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  za nabavu usluga: Izrada baze podataka katastra komunalnih uređaja, broj GN:394/23,odabrana je ponuda tvrtke-“GEOMETRIKA„ d.o.o. Grude, kojoj pripada zbrojno 100,00 bodova.

ODLUKA I OBAVIJEST-BAZA PODATAKA

Back to top
Skip to content