Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „IGH“ d.o.o. Mostar za nabavu usluga: Usluge projektantskog nadzora nad sanacijom uočenih propusta pri izgradnji obrambenog nasipa u Gabela polju, broj GN:405/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

IGH

Back to top
Skip to content