Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG  sa PDV-om, za nabavu roba: Nabavka uređaja i strojeva za organ, broj GN:369/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content