Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG sa PDV-om, za nabavu roba: Sitni inventar za potrebe civilne zaštite, broj GN:358/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka kamir

 

Back to top
Skip to content