Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke PROMEX“d.o.o. Čapljina,  sa PDV-om, za nabavu roba: Nabava i sukcesivna isporuka napitaka i higijenskih potrepština za potrebe gradske uprave Čapljina, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content