Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke HP d.o.o. Mostar,  za nabavu usluga: Filatelistička mapa Čapljina, broj GN:334/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content