Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Petnaesta sjednica Gradskog vijeća grada Čapljine održana je u petak, 14.07.2023. god. s početkom u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici (zgrada MUP-a) u Čapljini.

Na dnevnom redu našle su se sljedeće točke:

1. Izvod iz zapisnika sa 14.sjednice GV,
2. Izmjene i dopune proračuna Grada Čapljina za 2023.godinu,
3. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Čapljina za razdoblje od 2010. do 2020. godine,
4. Izvješće o radu u 2022. godini Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“,
5. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čapljina,
6. Odluka o sufinanciranju rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljine u 2023. i 2024. godini,
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima ulica i trgova u dijelu Grada Čapljina,
8. Odluka o ustupanju i prijenosu dijela vlasničkog udjela Grada Čapljina nad društvom RTV H-B d.o.o. Mostar,
9. Odluka o pokretanju postupka za imenovanje članova nadzornog odbora Javnog poduzeća „Športsko središte Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
10. Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Čapljina,
11. Odluka o načinu određivanja prosječne građevinske cijene za m2 korisne stambene površine na području Grada Čapljina,
12. Odluka o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina,
13. Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2024.-2026.

Sve točke dnevnog reda su usvojene većinom glasova.

Back to top
Skip to content