Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: Nabava i sukcesivna isporuka uredskog materijala za potrebe Grada Čapljine, broj GN:261/23, odabrana je ponuda ponuditelja „S.T.R. ŽARING-A“ Čapljina, broj: 23/17 od 01. lipnja 2023. godine.

Odluka

Back to top
Skip to content