Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda firme „HIPEX“ d.o.o. Čapljina  za nabavu roba: Nabava, ugradnja i servis klima uređaja za potrebe Gradske uprave Čapljina, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content