Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke-„FAVORIT“ d.o.o. Ljubuškiza nabavu roba: Nabavka namještaja za organ uprave, broj GN:260/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content