Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana konferencija u Čapljini na temu: Budućnost šumarstva u kršu

Danas je hotelu “President” održana prva konferencija „Budućnost šumarstva na kršu u Hercegovini“, koju je organizirao Drvni klaster sa partnerom Hrvatskim drvnim klasterom.

Glavni cilj ove konferencije je predstavljanje potencijala šumarstva na krškim područjima u BiH, te u zemljama jugoistočne Europe, kao i sama zaštita krša.

Istaknulo se kako ovo novo sektorsko događanje u BiH može poslužiti kao moderna komunikacijska platforma za uspostavu bolje međusektorske suradnje kojoj je također cilj poboljšanje protoka informacija između svih sektorskih dionika, a posebno je naglašena važnost čišćenja šuma od mina i minskih sumnjivih sredstava.

Prema kršu se odnosimo na neadekvatan način! Struka je svjesna onog što se ovdje radi i ne radi, ali ne može sama napraviti pomak. Mi kao komora se stavljamo na raspolaganje, te predlažemo da koristite ove konferencije pa da onda zajedno možemo razmisliti o boljoj budućnosti za ovaj dio.“, istaknuo je Marko Šantić, predsjednik gospodarske komore FBiH.

Također jedna od bitnih tema je bila i zaštita šuma od požara odnosno kako spriječiti sam nastanak požara. Krš se može i mora bolje tretirati, možemo istaknuti kao jednu od glavnih poruka iz Drvnog klastera.

Back to top
Skip to content