Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke REVIZIJA FIRCON d.o.o. društvo za reviziju Mostar  za nabavu usluga: Obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2022. godinu, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content